Tjänster

Kost & Hälsoprogram LITET – 4 500 kr

(90 min konsultation + 30 min uppföljning) 

För dig som vill ha ett individanpassat kost & hälsoprogram utifrån en blodpanel och ev fettsyraprofil, utan coaching.

Kost & hälsoprogram STORT – 12 995 kr

(120 min konsultation + 60 min uppföljning + 4 coachingsamtal + 60 min slutmöte)

För dig som vill ha ett individanpassat kost & hälsoprogram utifrån en bodpanel och ev. fettsyraprofil, med coaching hela vägen.

Funktionsmedicinskt Program Litet – 6 300 kr

(120 min konsultation + 60 min uppföljning)

För dig som vill göra funktionsmedicinska tester och få ett individanpassat hälsoprogram, utan coaching.

Funktionsmedicinskt program Stort – 12 995 kr

(Upplägg enligt önskemål med coachingsamtal när du behöver det, tex 120 + 30 + 30 + 60 + 30 min) 

För dig som vill göra funktionsmedicinska tester och få ett individanpassat hälsoprogram, med coaching hela vägen.

Konsultation uppföljning (60 min) – 1 500 kr

För dig som boka mer tid efter ett avslutat program.

Coachingsamtal enstaka (30 min) – 750 kr

För dig som vill lägga till mer coaching.

Vision

Min vision är att varenda människa ska hitta den kost och livsstil som fungerar för just deras kropp – för ett friskt, starkt och harmoniskt liv.