Varför är omega-3 så viktigt?

Omega-3 och omega-6 är två fettsyror som är essentiella för kroppen. Det innebär att de är livsnödvändiga för att vi ska kunna leva och eftersom kroppen inte kan tillverka dem, måste vi få i oss dessa fettsyror genom kosten eller kosttillskott. Tillsammans styr dessa två familjer av fettsyror flera biokemiska processer som normal funktion av hjärta, hjärna och syn. De balanserar också inflammationsdriften i kroppen, reglerar blodets viscositet och vår kroppstemperatur.

De flesta människor har alldeles för lite omega-3 i kroppen och för mycket omega-6, vilket beror på hur vi lever och vad vi äter. Omega-6 driver inflammation och omega-3 hämmar inflammation. Tillsammans kalibrerar de ett fint utarbetat system där inflammation behövs, men inte ska bli för mycket. Akut inflammation är en naturlig del av immunförsvaret. Det är kroppens svar på inkräktare som t.ex. en skada, en infektion eller något kroppsfrämmande ämne. Det kan man känna igen från t.ex. en stukad fot, då akut inflammation uppstår för att laga skadan. Fotleden blir varm och röd då blodet flödar till foten med antikroppar och andra proteiner för att reparera skadan. Under tiden som kroppen jobbar med att läka blir foten svullen och gör ont. Men sedan blir det bra igen, inflammationen har gjort sitt jobb.

Men inflammationer kan även vara kroniska och låggradiga. En kronisk inflammation innebär att delar av immunförsvaret är konstant aktiverat, och den kan ge sjukdomssymtom eller vara helt utan symtom (låggradig). Kronisk inflammation är en av orsakerna bakom många av dagens livsstilssjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, fibromyalgi, sköldkörtelsjukdomar, kronisk trötthet med flera. Tyvärr är vår moderna mat en anledning till kronisk inflammation, eftersom den skapar en obalans mellan omega-3 och omega-6 i kroppen.