Funktionsmedicin

Skapa hälsa

Vad är funktionsmedicin

Funktionsmedicin handlar om att lägga ihop många olika pusselbitar och försöka hitta de underliggande orsakerna till ohälsa. Det kan vara näringsbrister, överkänsligheter, dold inflammation, läckande tarm eller hormonella obalanser som stör kroppens funktioner och får dig att må dåligt. Mage/tarm är oftast var man börjar sökandet efter svar.

Vad innebär det?

Detta är funktionsmedicin

Inom funktionsmedicin försöker man på vetenskaplig grund ta reda på de bakomliggande orsakerna till ohälsa. Genom att förbättra kroppens olika funktioner och rätta till obalanser strävar man efter att återställa hälsan.

Syftet är att hjälpa kroppen att läka sig själv. Det kan man göra genom att ge kroppen rätt förutsättningar – ta bort det som stör, tex inflammationer, allergener, parasiter, dysbios och andra obalanser. Än viktigare är att tillsätta det kroppen kanske saknar – näringsrik kost, återhämtning, god sömn eller rätt sorts rörelse för just dig.

 

Metod

Så här går det till

Labbtester

Innan första mötet gör du en blodpanel som ger en bild av din näringsstatus och hur olika system i din kropp fungerar. Detta är en av pusselbitarna för att kartlägga din hälsa. Eventuellt tillkommer ytterligare tester utifrån dina behov.
l

Individuell genomgång

Vi går igenom ditt inskrivningsformulär och dina labbtester, samtidigt som du får berätta ingående om din hälsa och vilka mål du har för ditt mående. Här börjar vi utröna vad som kan ligga bakom din ohälsa.

Kost & Hälsoprogram

Vi lägger upp ett personligt hälsoprogram med kost & livsstilsråd, samt diskuterar eventuella ytterligare tester. Vi lägger också upp en plan för kommande möten, då vi följer upp hur det går och justerar efter ditt mående.

Rekommendation

Funktionsmedicinskt Program STORT

Med funktionsmedicinska tester ser vi hur biokemin fungerar i just din kropp. Du får ett individanpassat hälsoprogram och coaching under tre månader, så att du ska hitta en kost & livsstil som fungerar för din kropp. Jag finns med som stöd hela vägen och hjälper dig ta kontroll över din hälsa.